De Wereldgezondheidsorganisatie


ME (chronisch vermoeidheidssyndroom / fibromyalgie) is niet zo maar een denkbeeldige 'stoornis', het is een welomschreven ziekte die al in 1969 door de WHO (ťn dus door BelgiŽ, want BelgiŽ is lid van de WHO !) als neurologische aandoening werd geclassificeerd : ICD10, code G93.3.

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation of WHO Ė cfr. : http://www.who.int/en/ -) is een instelling van de Verenigde Naties gespecialiseerd in gezondheid. Ze werd opgericht in 1948 en telt 193 lidstaten, waaronder BelgiŽ.

.../...


Vlaanderen heeft een vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering (e-mail : david.maenaut@coo.vlaanderen.be -) bij de Multilaterale Organisaties in GenŤve (cfr. : http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*IBD&n=4716 -).
De federale overheid is verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie afkomstig van internationale organisaties naar de deelstaten, moet hen raadplegen voor standpuntbepaling en ervoor zorgen dat de deelstaten kunnen deelnemen aan vergaderingen van deze organisaties.
Dat is bepaald in het samenwerkingsakkoord inzake de vertegenwoordiging van BelgiŽ bij de multilaterale organisaties.
Ook hier speelt de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken een coŲrdinerende rol.
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid neemt als lid van de Belgische delegatie ondermeer deel aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van de WHO (World Health Assembly) en het jaarlijkse Regionaal Comitť van WHO/EURO.
Bij het bezoek van de vorige directeur-generaal dr. Lee aan BelgiŽ in 2004 had deze ook een ontmoeting met de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor gezondheidszorg.

WHO/EURO

http://www.zorg-en-gezondheid.be/WGO.aspx#4

Het regionaal bureau voor Europa (WHO/EURO) bevindt zich in Kopenhagen.

In november 2006 organiseerde WHO/EURO een ministeriŽle conferentie over de aanpak van obesitas. Obesitas is een van de belangrijkste uitdagingen voor de volksgezondheid in de 21ste eeuw. De prevalentie ervan is op 25 jaar tijd verdrievoudigd. Vooral de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen vormt een zorgwekkende evolutie.
Om dit aan te pakken en de samenwerking op Europees niveau te bevorderen organiseerde de WHO van 15 tot 17 november 2006 een MinisteriŽle Conferentie te Instanbul. De conferentie streefde ernaar de bewustwording over het probleem te verhogen, het thema obesitas hoog op de politieke agenda te plaatsen en engagementen voor actie en samenwerking te verkrijgen.

^ Top

Regions for Health Network

Vlaanderen is stichtend lid van het 'Regions for Health Network' van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat opgericht werd in 1992. Dit is een netwerk van Europese regio's met wetgevende bevoegdheid inzake volksgezondheid. Momenteel zijn 32 regio's uit 18 Europese landen lid van dit netwerk. De bedoeling van het netwerk is om samenwerkingsverbanden tussen de regio's te promoten en uitwisseling van ervaring en expertise te bevorderen. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in dit kader onder meer meegewerkt aan de 'BENII'-studie.

^ Top

Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de WHO

Vlaanderen heeft een vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering (e-mail) bij de Multilaterale Organisaties in GenŤve.

De federale overheid is verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie afkomstig van internationale organisaties naar de deelstaten, moet hen  raadplegen voor standpuntbepaling en ervoor zorgen dat de deelstaten kunnen deelnemen aan vergaderingen van deze organisaties. Dat is bepaald in het  samenwerkingsakkoord inzake de vertegenwoordiging van BelgiŽ bij de multilaterale organisaties. Ook hier speelt de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken een coŲrdinerende rol.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid neemt als lid van de Belgische delegatie ondermeer deel aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van de WHO (World Health Assembly) en het jaarlijkse Regionaal Comitť van WHO/EURO.

Bij het bezoek van de vorige directeur-generaal dr. Lee aan BelgiŽ in 2004 had deze ook een ontmoeting met de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor gezondheidszorg.