PatiŽnten ontdekken dat er geen onafhankelijke instantie bestaat om medische fouten te corrigeren. In hun poging om rechtvaardigheid te verkrijgen middels juridische procedures, merken patiŽnten dat de deur voor hen gesloten is.

Vertaling Deadly Medical Practices door Trudy Newman

http://dimitri.nu/site/index.php?option=content&task=view&id=19&Itemid=36

 

http://www.nevemedis.nl/artikelen/ar_DeadlyMedicalPractices.htm

De meeste patiŽnten gaan naar hun arts in het goede vertrouwen dat zij de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. PatiŽnten vertrouwen erop dat de arts het beste met hen opheeft. Veel mensen weten niet dat er de geneeskunde ook duistere kanten heeft.

In de geneeskunde is er een praktijk die bekend staat als het verheimelijken, het elkaar dekken. Deze praktijk is een bedreiging voor de artspatiŽnt relatie. De bevolking zou zich ervan bewust moeten zijn dat de artsen niet alle patiŽnten op gelijke wijze behandelen. PatiŽnten krijgen namelijk of een hoge of een lage prioriteit. PatiŽnten met een hoge prioriteit krijgen de best beschikbare hulp. PatiŽnten die een lage prioriteit toegekend krijgen, hetgeen hen niet meegedeeld wordt, krijgen alleen minimale, beperkte of experimentele zorg. Deze patiŽnten krijgen te weinig onderzoek en te weinig of geen behandeling, als ze al Łberhaupt toegang hebben tot de gezondheidszorg. Of deze patiŽnten met een lage prioriteit krijgen bij wijze van spreken te veel onderzoek, maar hen wordt de werkelijk juiste diagnostiek of behandeling niet gegeven. De patiŽnt kan zich dus in de positie bevinden dat hij/zij ahw zeer veel onderzocht wordt, maar dat de foutieve onderzoeken mbt zijn/haar conditie uitgevoerd worden. Mn zij die chronisch ziek zijn, ouderen en ieder ander die de artsen niet aanstaat is kwetsbaar.

PatiŽnten die wagen om vragen te stellen mbt de autoriteit van hun arts of de medische behandeling, zullen merken dat ze op een zwarte lijst geplaatst zijn, dwz geen specialistische hulp meer ontvangen. Artsen demonstreren een sterkere loyaliteit naar hun collega s dan naar hun onschuldige patiŽnten die hen vertrouwen. PatiŽnten met ziekten die veroorzaakt zijn door medische behandeling worden vaak het slachtoffer van de zwarte lijst. De problemen beginnen gewoonlijk wanneer er medische fouten gemaakt zijn(bewust of onbewust) en deze ontkend worden. Dan beginnen de leugens en het elkaar dekken. Documenten worden vaak aangepast, vervalst, verdwijnen op mysterieuze wijze, of belangrijke informatie verdwijnt uit het dossier. Dokters zullen er heel veel voor doen om te voorkomen dat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden en worden in het algemeen beschermd door hun beroepsgroep. Zodra de patiŽnt op de zwarte lijst staat kan hij verwachten dat de medische beroepsgroep karaktermoord op hem pleegt:de patiŽnt wordt dan aangevallen, in diskrediet gebracht en zwart gemaakt. Hoe durft hij vragen te stellen over de autoriteit van de arts? Om enige verantwoordelijkheid voor hun fouten, handelingen of gedrag te vermijden, zullen artsen en hun beroepsgroepen -vaak dezelfde tactieken benutten die communistische landen gebruiken om hun politieke dissidenten klein te krijgen. De patiŽnt krijgt het label"moeilijk" of "psychiatrisch". Deze beledigende etiketten worden gegeven om de aandacht af te leiden van de nalatige, incompetente of onzorgvuldige arts. PatiŽnten moeten deze etikettering niet persoonlijk opnemen, want deze etiketten zeggen meer over de artsen dan over de patiŽnten. Het op de zwarte lijst plaatsten en beledigen is niet een fout, het is een bewuste daad.

Omdat een patiŽnt in goed vertrouwen met een dokter omgaat, zal het een patiŽnt vaak jaren kosten voordat hij/zij realiseert wat er gebeurt. Wanneer de waarheid aan het licht komt, en de naÔeve patiŽnt begrijpt dat hij op de zwarte lijst staat, en hij de feiten niet ontkent, maar onder ogen ziet, kan hij zich in eerste instantie met enige schaamte afvragen , wat hij fout heeft gedaan waarom hij zo n behandeling kreeg. Deze schaamte is meestal van voorbijgaande aarde, want na zorgvuldige overweging en reflectie zal de patiŽnt zich terecht realiseren dat hij het echte slachtoffer is. Zeer gevoelige patiŽnten kunnen zelfs schaamte ervaren voor het gebrek aan moraal en fatsoen van de arts. Gezien het ongelooflijke trauma dat de patiŽnt is aangedaan, zal hij vaak onvoorstelbare pijn en intense woede voelen. Helaas zijn patiŽnten veelal alleen en moeten zij op eigen wijze proberen dit trauma te verwerken.

PatiŽnten die een klachten procedure via het Medisch Tuchtcollege in gang zetten, ivm de slechte medische zorg die zij ontvingen -merken dat ze vaak voor de tweede keer het slachtoffer worden, omdat hun klacht niet eerlijk, of objectief behandeld wordt. Het komt voor dat de klager in het vonnis ahw aangevallen wordt door de instantie waarbij hij hulp vroeg. PatiŽnten ontdekken dat er geen onafhankelijke instantie bestaat om medische fouten te corrigeren. Dit aanvullende misbruik van de klachtenprocedure versterkt het bestaande trauma en de isolatie van de patiŽnt.

In hun poging om rechtvaardigheid te verkrijgen middels juridische procedures, merken patiŽnten dat de deur voor hen gesloten is. Bovendien worden artsen beschermd door de overheid, ic de inspectie voor de volksgezondheid, en door hun beroepsorganisaties. PatiŽnten hebben geen enkele bescherming.

In verband met de Code van de Stilte van de medische beroepsgroep, is de bevolking veelal onwetend van de corrupte praktijken der artsen middels het elkaar dekken en het op de zwarte lijst plaatsen van patiŽnten. Veel patiŽnten durven niet te spreken over deze wantoestanden, omdat zij wraak door de medici vrezen. De angst voor wraak is legitiem.

PatiŽnten zullen vaak baat vinden door contacten te leggen met andere patiŽnten die ook het slachtoffer zijn van medische behandelingen. Soms wenden deze patiŽnten zich tot de alternatieve geneeswijzen, om zo toch nog enige vorm van hulp te krijgen.

Ons land heeft dringend behoefte aan een onafhankelijke instantie met de bevoegdheid om de klachten van patiŽnten op objectieve wijze te onderzoeken, beoordelen en te verhelpen. Het is absoluut noodzakelijk om zo spoedig mogelijk volledige rapportage van iedere medische fout, verwonding of schade aan patiŽnten wettelijk verplicht te stellen en dat patiŽnten volledig hierover geÔnformeerd worden. De huidige klachtprocedures moeten verdwijnen. Er moet een einde gemaakt worden aan de zelf regulatie van de medische beroepsgroep, dit heeft lang genoeg geduurd. Het is hoog tijd dat de "professionals"verantwoordelijk zijn voor hun daden en wandaden.

PatiŽnt wees op Uw hoede