Assuralia Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

 

http://be.osha.europa.eu/p2/C832C39DB311BB3C80256963004E3DD2

 

Website

 http://www.assuralia.be/

E-mail

 info@assuralia.be

Telephone

02/ 547 56 11

Fax

02/ 547 56 01

Adres

De Meeűsplantsoen 29
B-1000 BRUSSEL
Belgium

 

Doelstellingen

 

De Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen heeft de studie, bescherming en ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden tot doel. Haar statuten wijzen haar meer specifieke opdrachten toe inzake : representatie, co÷rdinatie, studie en overleg, voornamelijk op statistisch vlak, informatie en bewustmaking en opleiding.

 

Activiteiten

Afgezien van de verdediging van de hogere belangen van het verzekeringswezen en de uitoefening van haar vertegenwoordigende functie, neemt Assuralia ook de volgende taken op zich : toezien op de correcte toepassing van overeenkomsten betreffende de schaderegeling, bestuderen van de wijze van oprichting van pools voor dekking van moeilijk te plaatsen risico's, erkennen en controleren van brandblusinstallaties en anti-inbraakapparatuur, statistieken verzamelen, cursussen en seminaries organiseren, aanbieden van een ombudsman, zorgen voor de co÷rdinatie van de uitvoering van de sociale akkoorden in de verzekeringssector en het beheren van een documentatiedienst voor vakmensen en studenten.