Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS DiŽten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-TandhygiŽne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

 Gewaarborgd Inkomen Fortis

 

Fortis :  your solid partner_flexible solutions

 

Volgens VD woordenboek is  solide    : degelijkheid - betrouwbaarheid

                                             flexibel : zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden

 

Is dit zo? Of zijn deze woorden louter publicitaire slogans ?

 

Oordeel zelf !!!

 

Welkom bij Fortis ! Hoe kunnen wij u helpen ?

 

Het Aanbod

 

http://www.fortisbank.be/page/GewaarborgdInkomen.asp?Type=Verzekeren&TopItem=GewaarborgdInkomen

 

Gewaarborgd inkomen van FB Verzekeringen

Een veilige voorziening voor zelfstandigen, vrije beroepen en loontrekkende tegen inkomensverlies bij langdurige werkonbekwaamheid.

ter aanvulling van de wettelijke uitkeringen van de sociale zekerheid bij werkonbekwaamheid van zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep of van kaderleden en bedienden.

die uw inkomensverlies compenseert bij elke ernstige terugval die optreedt als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

die u toelaat te kiezen voor een uitkering in functie van uw persoonlijke situatie.

met voor elk gezin en voor elk inkomen een geschikte formule

vele sterke punten.

 

Zo prijst men zichzelf de hemel in

 

De verzekeringen van Fortis Bank en het sociaal statuut 2000

 

http://www.tandarts.be/tandartsinfo.php?sub=3&cpt=25

 

VVT heeft met Fortis Bank een samenwerkingsovereenkomst. In het juni-nummer van Contactpunt meldden wij reeds dat VVT-leden al jarenlang een korting krijgen op de premie van een verzekering Gewaarborgd Inkomen. Deze korting bedraagt nu maar liefst 20%! Het Koninklijk Besluit betreffende de RIZIV-bijdrage werd op 28 september 2000 gepubliceerd (cfr. het artikel van Andrť Mestrum hiervoor).
Reden genoeg om eens na te gaan wat Fortis Bank onze leden te bieden heeft. Wij spraken hierover met Inge De Brabanter en Pieter Scheys, reeds jarenlang verantwoordelijk voor het beheer van deze contracten, vroeger binnen ASLK-Verzekeringen, nu FB Verzekeringen.

FB Verzekeringen, de verzekeringen van Fortis Bank is als enige bankverzekeraar reeds sedert het begin van de jaren Ď70 actief in het aanvragen en beheren van de zogenaamde RIZIV-contracten. Hoe lang reeds kan Pieter Scheys, senior manager bij FB Verzekeringen ook niet zeggen. ďCollegaís die hier van in de jaren Ď70 werkzaam zijn (destijds bij ASLK-Verzekeringen), hebben altijd de RIZIV-contracten voor zowel Tandartsen als Geneesheren en Apothekers beheerd. Daarmee zijn wij de enige bankverzekeraar die een zo groot vertrouwen in de medische sector geniet. Dankzij ons uitgebreid kantorennet zijn wij zeer bereikbaar, en dit zowel bij sluiting van een verzekering als wanneer er zich een schadegeval voordoet.Ē

Nieuwe bank met jarenlange ervaring.

De recente fusie van ASLK en Generale Bank tot Fortis Bank heeft kennelijk alleen maar positieve uitwerkingen op de dienstverlening. Pieter Scheys: ďHet beheren van RIZIV-contracten was 30 jaar uitsluitend een ĎASLK-verhaalí. Dat brengt met zich mee, dat wat ons betreft wij alleen maar de vruchten van de fusie kunnen plukken. Onze service, onze werkwijze en ons product zijn met de fusie niet veranderd. Het aantal artsen dat voor ons kiest groeit en dat is onze maatstaf. Bovendien: inclusief de klanten van de voorheen Generale Bank doet de helft van alle artsen een beroep op Fortis Bank voor zijn financiŽle verrichtingen. Er is dus een grote groep potentiŽle klanten voor onze specifieke service met betrekking tot de RIZIV-administratie bijgekomen. En inderdaad zijn er dit jaar reeds veel tandartsen die als klant van de vroegere G-Bank de weg naar ons hebben gevonden.Ē

Waarom kiezen voor Fortis Bank ?

Gevraagd naar andere sterke punten van het aanbod van Fortis Bank, antwoordt Pieter Scheys: ďBehalve onze jarenlange ervaring in deze markt en onze bereikbaarheid kan ik zo een aantal sterke punten van ons product Gewaarborgd Inkomen noemen:
* wij schieten de premie voor: de dekking gaat onmiddellijk in als de polis getekend is (en niet pas wanneer het RIZIV veel later betaalt)
* dan is er de korting van 20% voor VVT-leden, ook voor niet-RIZIV contracten
* zowťl gedeeltelijke (vanaf 25%) als volledige arbeidsongeschiktheid worden verzekerd
* de contractueel overeengekomen rente wordt effectief uitgekeerd, er wordt geen inkomensbewijs gevraagd bij een schadegeval
* de arts mag zich laten vervangen bij arbeidsongeschiktheid, ook bij gedeeltelijke ongeschiktheid
* de meeste sporten worden verzekerd zonder bijpremie
Ook onze contracten voor verzekeringen voor pensioenvorming en overlijdensdekking zijn maatcontracten: op aanvraag van de verzekeringsnemer kan de verhouding pensioenopbouw/overlijdensdekking aangepast worden in functie van de wijzigende behoeften van de tandarts.
 

ďMaar bovenalĒ aldus Pieter Scheys: ďeen goede verzekeraar, die ken je pas als je schade lijdt en een beroep op hem moet doen. Wij hebben daarin een goede reputatieĒ.

 

Wat is de realiteit 

 

Schematisch overzicht beroepsprocedure

 

 

Aangifte schadegeval : ziekte : 25/09/1998 Fortis

 

06/10/98  antwoord maatschappij die vraagt naar medische onderzoeken

 

04/11/1998 : Bevestiging ontvangst documenten door maatschappij. En onderzoek bij Dr.B (medisch expert Fortis)

 

19/11/1998 eerste onderzoek bij Dr. B

      Gevolgd door uitkeringen door Fortis van 11/08/98 tot 15/01/99

 

 17/02/99 verlenging arbeidsongeschiktheid door Dr. L (huisarts)      

      Gevolgd door uitkering maatschappij van 15/01/99 tot 19/02/ 99

 

 18/03/99

      …ťn verslag tussen de tien anderen Dr.R Ė verwijst naar depressie

Dr. B meet op een wiskundige manier dat de psychische letsels groter zijn dan de lichamelijke en

      besluit dat lichamelijke ongeschiktheid minder is dan 25%

      Gevolg geen uitkering meer.

 

26/06/99

      Beroepsprocedure gestart door advocaat patiŽnt- gevolg medische expertise

 

28/09/99

      Minnelijke medische expertise met behandelend geneesheer Dr.L

 

20/10/99

      Dr.B sluit akkoord met behandelend geneesheer Dr. L (huisarts)

Ongeldig volgens deontologische code. Een akkoord kan niet afgesloten worden met een behandelend geneesheer

           

24/04/2001

Dr. L herroept zijn overeenkomst op basis van verslag Prof. DM

 

09/05/2001

      Advocaat tekent beroep aan op basis verslag prof.DM Ė diagnose ME

17/05/2001

      Fortis bereid dossier te heropenen.

 

26/06/2001

      Terug medisch onderzoek bij zelfde expert Fortis Dr.B

      Dr. B geeft zonder reden forfait

 

10/07/2001

      Medisch onderzoek Dr.B (expert Fortis)

 

20/09/2001?

      Na aanmaning advocaat dd.26/09/99 brief van Fortis gedateerd op 20/09/2001.

      Dr.B zegt geen ME en art 7 j blijft van toepassing (psychische ziekten worden niet verzekerd)

 

16/10/2001

      Brief advocaat niet akkoord met zienswijze Dr.B

 

31/10/2001

      Medisch expert Dr. P wordt aangesteld als medisch expert in verdediging door patiŽnt.

 

23/11/2001

      OfficiŽle opdracht advocaat aan Dr.P door advocaat

 

23/11/2001

      Advocaat vraagt aan Fortis andere deskundige aan te stellen gezien de fout van Dr.B

 

06/12/2001

      Fortis weigert inzage in verslag  Dr. B waarop weigering gebaseerd is.

      Advocaat schrijft Fortis wanneer expertise zal plaats vinden

 

27/02/2002

      Rapport Prof. H psychiatrische kliniek B Ė geen sprake van endogene depressie.   

 

27/03/2002

      Bevestiging diagnose prof.DM door Prof.La

 

20/01/2003

            Fortis antwoordt dat Dr. P nog steeds geen contact zou opgenomen hebben met Dr.B

Dr.P probeert sedert drie maand contact op te nemen met Dr.B,maar vangt telkens bot.

 

14/03/2003

Na 4 maand en herhaalde malen schriftelijk aandringen zowel van advocaat als van Dr.P , eindelijk uitnodiging tot medische expertise door Dr. B op 31/03/2003

 

31/03/2003

            Overeenkomst om 2 bijkomende onderzoeken te laten uitvoeren

Dr.V :slaaponderzoek

Dr.L: neuropsychologisch onderzoek

 

Uitslag van die twee medische onderzoeken pas na 1 jaar en vijf maand na herhaald aandringen van advocaat en aangetekende in gebreke stelling op basis van wet Aelvoet en wet op privacy

 

31/03/2003

In overeenkomst medische expertise wordt tevens Dr. J J te G B aangeduid als arbiter.

 

17/06/2003 :

            Slaaponderzoek Dr.V

16/09/2003

Maant advocaat Dr. B aan dat er nog geen uitnodiging ontvangen is voor het onderzoek bij Dr. Li

            Advocaat deelt mede : wij kunnen de rechtbank niet vatten gezien de rechtbank niet bevoegd is Ė de polisvoorwaarden voorzien expertise.

16/09/2003

            Na schrijven advocaat heeft dr. B plots verslag ontvangen van Dr.V op 15/09/2003

            Noot: Dr. V zit in hetzelfde medisch kabinet als Dr B op hetzelfde adres.

 

24/09/2003

            Dr.Li zou aangeschreven worden

 

29/09/2003

Dr. B begint oude onderzoeken op te vragen die reeds lang in haar bezit zijn en die ze zogezegd niet ontvangen heeft.

 

11/12/2003

            Na allerlei aanmaningen eindelijk onderzoek bij Dr.Li . Resultaat: geen depressie.

            Geen reactie meer van Dr.B

 

07/04/2004

 

Rekening houdend dat elke brief van advocaat Ī 100 euro kost,aangetekend schrijven zowel naar Fortis,Dr.B en Dr.L met vraag tot inzage in het dossier op basis van wet Aelvoet en wet op de privacy.

 

Geen reactie

 

14/04/2004

 

            Eindelijk verslag Dr.Li en uitnodiging tot expertise op 28/05/2004 bij DR.B

            Expertise uitgesteld

 

09/08/2004

 

            Eindelijk medische expertise

            Terug overeenkomst om nog twee onderzoeken te doen

            Dr.V:     nieuw slaaponderzoek

            Van D:  ORL specialist

 

            Akkoord  tegen het einde van het jaar(2004) te consolideren.

 

14/02/2005 Definitieve bevestiging van cvs-me  door referentiecentrum. Per aangetekende zending overgemaakt aan DR. B.

 

Alle experten zwijgen in alle talen.

 

Nochtans hebben ze in een overeenkomst dd 31/03/2003 Dr.JJ aangeduid als arbiter.

 

19/04/2005

            Nog geen enkel onderzoek of uitnodiging tot onderzoek ontvangen.

Aangezien ook bij advocaat alles stil blijft na incasso van de nodige voorschotten ≠≠≠≠ advocaat buiten en aanstelling bekend advocatenkantoor in de hoop op beter.

 

Begin: Betaling nieuw voorschot

 

27/06/2005

            Advocaat VH schrijft arbiter JJ aan om zijn taak als arbiter uit te oefenen

                       

10/08/2005

            Verontwaardigde brief van eigen expert Dr. P die zich gepasseerd voelt:

            De aanstelling van de arbiter vind ik zeer voorbarig

            Ik vrees dat u hierdoor de afwikkeling nodeloos vertraagt

 

 30/08/2005

            Brief Dr VD voor NKO onderzoek op 14/09/2005.

            Bij onderzoek vraagt hij op een beleefde wijze waarom ik eigenlijk kom ???

 

15/09/2005

 

            Brief Dr V voor bijkomend slaaponderzoek in OLV ziekenhuis op 21/09/2005

Dr M die onderzoek uitvoert is die dag op congres en belt de volgende dag met de vraag wat hij nu eigenlijk moet onderzoeken    ???

Antwoord :Ēdat ik het begot niet weetĒ antwoord Dr.dat is wel een direkt en klaar antwoord !

Daarna wel woordje uitleg over dit dossier.

 

14/12/2005

            Oproep tot laatste zitting van minnelijke medische schikking.

            Eindelijk een afhandeling ? verkeerd gegokt!

            Dr.B vraagt terug dezelfde attesten van medicatie,onderzoeken,verslagen enzÖ

            Dr.P zit erbij en keek ernaar en dacht : terug 200Ä

            Volgende zitting zal later opgeroepen worden ,wanneer oude nieuwe verslagen terug binnen zijn .

            Zouden behandelende artsen het niet moe worden om steeds dezelfde attesten voor dezelfde

             patiŽnten te schrijven?            

Geduld is een schone deugd ? Of wordt het en attendant Godot ?

 

27/04/2006

            Melding van allerlaatste besprekingvergadering op 24/06/2006

            De rekening hadden ze al gestuurd maar op

 

07/06/ 2006

Uitstel van allerlaatste besprekingsvergadering ( waarschijnlijk terug voor ťťn jaar ) omdat ze zogezegd de laatste verslagen niet ontvangen hadden die door mij persoonlijk in hun bus gestoken werden op 29/05/2006

 

13/06/2006

aangetekend schrijven ter bevestiging dat ze de onderzoeken reeds hebben en bijgevoegd nogmaals de kopies van de onderzoeken.

opmerkelijk feit: ťťn van de onderzoeken werd rechtstreeks door het UZ opgestuurd,wat weliswaar niet mag, maar dit schenen ze ook niet ontvangen te hebben.

 

16/06/2006 :

Wij wachten terug af .

 

27/07/ 2006

Erkenning van de sociale zekerheid ,federale overheidsdienst personen met een handicap :vermindering van het verdienvermogen tot ťťn derde en een vermindering van zelfredzaamheid met 8 punten.

Hopelijk kan dit de zaak vooruithelpen !

 

18 /10/2006

Nieuwe uitnodiging voor medische expertise door DR.B (Fortis). Uitnodiging komt met post toe, ťťn dag na dag dat de expertise moest plaatsvinden. Ik vermoed dat men nu zal zeggen dat ik niet aanwezig was op expertise.

 

26/10/2006:

Brief eigen expert Dr.P. dat er een expertise heeft plaatsgevonden op 18/10/ in het kabinet van Dr.B,maar ik dien eerst 300Ä te betalen vooraleer de resultaten van de bespreking mij kunnen medegedeeld worden. Dus de expertise gebeurt liefst zonder patiŽnt.

Opmerkelijk feit : Tussen de uitgestelde expertise van 07/06/06 en huidige expertise is het ereloon van expert verhoogd met 100Ä en bedraagt nu dus 300Ä. Of van een degelijke indexaanpassing gesproken!

21/11/2006:

Wegens allerlei perikelen, ziekte, onderzoeken enzÖpas nu afspraak bij Dr. P.- Dr P deelt mij mede dat ze een bepaalde overeenkomst zou gesloten hebben met Dr B ,maar dat deze door Dr B nog niet schriftelijk werd bevestigd, zodat zij mij ook deze overeenkomst nog niet kan bevestigen. Thatís it : eerder pover voor 300Ä. Ik vermoed dus dat Dr P wil incasseren vÚÚr het verdict valt en dat het dus veeleer een toetsen was hoe ik op de overeenkomst zou reageren en dat pas nu de discussie zal beginnen.

Grosso modo wordt mij mondeling medegedeeld wat in het verslag zal staan. Het ďbelangrijkĒ  besluit waarover Dr.P mij wou spreken, kon eigenlijk  best samengevat worden per brief  in 3 lijnen.

Ik ben te dik

Door het feit dat ik te dik ben heb ik slaapproblemen.

Door die slaapproblemen ben ik moe.

Oplossing weight control volgen of maagring laten plaatsen.

 

01/06/2007 : nog steeds zonder enig nieuws.

08/09/2007 : herinnering aan Dr P voor verslag.

 

27/09/2007 :

Eindelijk officieel verslag van de minnelijke medische expertise. De klucht gaat verder. In het officieel protocol van beide experten heeft men de helft van de waarnemingen weggelaten en zodoende de ziekte geminimaliseerd en geridiculiseerd.

 

10/10/07:

Afspraak met advocaat in verband met dossier. Na onderhoud gaat advocaat contact opnemen met Dr.P om haar te wijzen op haar burgerlijke aansprakelijkheid als arts.

 

23/11/07:

Het gesprek met Dr P. blijkt toch iets uitgehaald te hebben. Er komt een nieuw protocol. Echter al even ontgoochelend als het vorige.

Hun vaststelling van de feiten wordt niet aangepast en ze besluiten:

We weerhouden volgende diagnose bij deze consolidatiedatum

1į) Obesitas: Gewicht: 122kg,lengte 183, BMI:36,4

2į) zeer ernstig obstructief slaap apneu syndroom volledig onder controle bij het gebruik van een hogedruk masker bij te slapen

3į) Volgens Dr. L. "kan gesteld worden dat vanuit een psychologische invalshoek getwijfeld kan worden aan de diagnose van een CVS-problematiek.

-Oppuntstelling in kader van CVS referentiecentrum_Dienst Inwendige ziekten UZ  dd.05.05.2004 - PatiŽnt voldoet aan de criteria van Fukuda voor CVS"

Invaliditeit vanaf de consolidatiedatum volgens de OBSI

-punt 1 obesitas: deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI

-punt 2: obstructief slaap apneu: deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI -punt 3: CVS : deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI

Volgens de criteria in de opdracht kunnen we dus geen percentage invaliditeit

toekennen vanaf de consolidatiedatum.

Dr.P vraagt mij wat zij dient te antwoorden an Dr.B van de verzekeringsmaatschappij.

Ik dacht dat men hiervoor een verzekeringsarts betaalde om uw zaak te verdedigen

 

29/11/2008

Wij zijn verplicht beide dokters te wijzen op de bestaande wetgeving:

 

In ons land wordt dikwijls verwezen naar de OfficiŽle Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit of OBSI. Deze schaal heeft echter geen bindend karakter. Oorspronkelijk werd de schaal opgesteld met het oog op de vergoeding van oorlogsslachtoffers (militair en burgerlijk).  In de inleiding wordt evenwel gesteld dat het barema eveneens van toepassing is "voor een fysische ongeschiktheid tengevolge van elke andere schade". Men kan aldus stellen dat het slechts een weergave is van een "abstracte ADL- ongeschiktheid" (ADL = activiteiten van het dagelijkse leven).De graad van fysiologische blijvende invaliditeit ten gevolge van een gezondheidsaantasting die niet is voorzien in de O.B.S.I. wordt bepaald door vergelijking en naar analogie. De waarde van de cijfers in het barema zijn betwistbaar.  Zij steunen niet op een wetenschappelijke basis. Zij werden bepaald ex aequo et bono en zijn het resultaat van een compromis waarbij de percentages min of meer in evenredigheid met de letsels bepaald werden. Het barema is onvolledig. Het is onmogelijk elke pathologie te catalogeren naargelang de fysieke schade die ze veroorzaakt. Er zullen onvermijdelijk schattingen dienen te gebeuren "naar analogie" wat de nagestreefde uniformiteit schaadt aangezien weer verschillende interpretaties mogelijk worden.

 Het contract gewaarborgd inkomen verzekert eveneens de economische ongeschiktheid:

 

Om tegemoet te komen aan de vraag van de verzekerde het door hem geleden financieel verlies te vergoeden wordt het begrip economische invaliditeit ingevoerd. Voor het bepalen van deze invaliditeit wordt er geen gebruik gemaakt van schalen.  De schatting wordt overgelaten aan de behandelende geneesheer of de controle arts van de verzekeraar.

De graad van arbeidsongeschiktheid wordt voorgesteld door de verzekering raadsgeneesheer of de expert in het kader van een minnelijke of gerechtsexpertise.

 

29/02/2009: We wachten terug op verder nieuws

 

 

Kostprijs medische expertise:

 

Per expertise : 200 tot 300  euro voor eigen expert ( tot op heden vijf maal reeds Ė dus hoe meer hoe liever : iedereen moet leven en laat men de koe maar melken, zolang ze melk geeft

Het ereloon van de door de verzekeringsmaatschappij aangestelde verzekeringsexpert zou een veelvoud zijn van deze erelonen.

 

Kostprijs procedure modaal advocatenkantoor

 

Het ereloon van het kantoor wordt in beginsel bepaald op basis van een uurloon. Het ereloon wordt in de regel in overleg met de cliŽnt besproken.

Het basisuurtarief bedraagt Ä 100,00. Het uurtarief kan worden verhoogd afhankelijk van het feit of een dossier wordt behandeld door de advocaat-vennoot of advocaat-medewerker in functie van zijn ervaring, de complexiteit, inzet en de omvang van behandelde zaak, de gebeurlijke urgentie van de behandeling en het uiteindelijke behaalde resultaat in vergelijking met de initieel bepaalde slaagkansen ervan.

In bepaalde gevallen wordt steeds in overleg met de cliŽnt overeengekomen dat

∑                     de kosten en het ereloon vallen in een globaal akkoord, waarbij de tarieven in overeenstemming zijn met de prestaties die in de verschillende zaken dienen te worden geleverd. Indien derhalve verschillende soortgelijke procedures worden aangevat, wordt in overleg met de cliŽnt een overeenkomst gemaakt binnen het globaal akkoord.

∑                     het ereloon wordt bepaald overeenkomstig procentuele tarieven in functie van de omvang van de geclaimde en/of gerecupereerde bedragen. Daarbij hanteert het kantoor de volgende richttarieven:

o                                        15%: < Ä 6.200,00

o                                        10%: Ä 6.200,00 < Ä 46.000,00

o                                        8%: Ä 46.000,00 < Ä 124.000,00

o                                        6%: Ä 124.000,00 < Ä 250.000,00

o                                        4%: > Ä 250.000,00

In overeenstemming met wat werd overlegd met de cliŽnt worden op geregelde tijdstippen provisionele ereloonstaten overgemaakt.

De bepaling van het ereloon en de kosten wordt in voorkomend geval aan de cliŽnt overhandigd onder de vorm van een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties en uitgezette kosten.

Overeenkomstig het Belgisch recht wordt het systeem "no cure no pay" niet toegepast, gezien de advocaat zich niet kan verbinden tot een resultaatsverbintenis doch zich in functie van zijn specialisatie en de wettelijke middelen ten volle inzet teneinde de belangen van de cliŽnt optimaal te behartigen. Deze prestaties dienen uiteraard te worden vergoed onafhankelijk van het uiteindelijke bereikte resultaat.

De administratie- en dossierkosten worden op basis van de volgende tarieven bepaald:

∑          gerechtkosten: onder meer kosten van gerechtsdeurwaarder, griffierechten, afschriften van strafdossier, vonnissen of arresten, vertalingkosten, kosten van derden.

∑          kantoorkosten en briefwisseling:

o                                        opening dossier: (vast tarief) Ä 62,00

o                                        verplaatsingskosten: Ä 0,30/km

o                                        briefwisseling: Ä 9,10/brief

o                                        procedureakten (dagvaarding, conclusie, verzoekschrift,Ö): Ä 9,00/blad

o                                        parkeerkosten: volgens opgave

o                                        aangetekende zendingen: volgens opgave

o                                        fax: Ä 9,00/fax

o                                        fotokopieŽn: Ä 0,40/kopie

o                                        e-mail: Ä 9,00/zending

o                                        telefoon: forfaitair

o                                        digitale beeldverwerking: Ä 1,25/verwerking

o                                        financiŽle verrichtingen: Ä 2,50/transactie

o                                        uitzonderlijke portkosten: prijs van het pakket

Teneinde duidelijke afspraken met de cliŽnt te maken betreffende de gehanteerde tarieven van de kosten en het ereloon, wordt desgevallend bij private dossiers aan de cliŽnt een modelcontract voorgelegd dat ondertekend wordt door de advocaat en de cliŽnt.

Het vertrouwenscontract geldt als uitgangsbasis voor de nauwgezette behandeling en correcte opvolging van het dossier in hoofde van de advocaat en een correcte betaling van de (provisionele) staat van kosten en ereloon door de cliŽnt.

 

Recht op Recht wordt dus heel duur in BelgiŽ en enkel nog voor de meer gegoeden !!! Wat natuurlijk misbruiken van verzekeringsmaatschappijen in de hand werkt.

Voor wanneer de forfaitaire rechtsbijstand zoals in Nederland?

 

Enkele bedenkingen bij deze wansmakelijke toestanden !

 

1- Bezin eer ge begint !!! Een oud Vlaams spreekwoord

 

Sluit nooit een contract met Fortis zonder een ernstige rechtsbijstandsverzekering. Fortis respecteert haar eigen contract niet!

 

Polisvoorwaarden arbitrage

 

B. Arbitrageprocedure in geval van eventuele betwistingen inzake invaliditeit of ongeschiktheid.

 

a. Wanneer binnen de dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de beslissing van de raadgevende geneesheer van Fortis deze niet door de verzekeringsnemer of de verzekerde wordt betwist, wordt deze beslissing als definitief aanvaard beschouwd.

b. De partijen verbinden er zich toe om in het geval van betwisting een beroep te doen op de hiernavolgende arbitrageprocedure:

1į) verzekeringsnemer en Fortis mandateren elk op hun kosten ťťn geneesheer-deskundige,      onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald in alinea c;

2į)wanneer beide geneesheren geen overeenstemming bereiken, duiden ze een derde in BelgiŽ verblijvende geneesheer-deskundige aan. De kosten van de derde geneesheer worden voor de helft door Fortis en voor de helft door de verzekeringsnemer gedragen. De drie geneesheren zullen collegiaal een beslissing nemen. Indien er geen overeenstemming mogelijk is, is de beslissing van de derde geneesheer bindend.

c. In de arbitrageprocedure vermeld in alinea b hierboven is van toepassing hetgeen volgt:

- indien na verloop van dertig kalenderdagen een geneesheer-deskundige niet wordt aangeduid, gebeurt dit op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de verzekeringsnemer;

- de geneesheren-deskundigen zijn ontslagen van alle gerechtelijke formaliteiten;

- de genomen gemotiveerde beslissingen zijn bindend en onherroepelijk; indien ze in het voordeel  van de verzekerde zijn, worden alle kosten door Fortis gedragen;

- de bepalingen van dit contract worden toegepast op de door de geneesheren deskundigen genomen beslissingen.

 

Wat is het probleem hier?

 

Beide geneesheren hebben een derde expert aangeduid op 31/02/2003,maar sturen het dossier niet door. Men kan dus moeilijk aan de rechtbank vragen een geneesheer deskundige aan te stellen.

2- Een ernstige waarschuwing voor mensen die denken aan privatiseren van geneeskunde

Kunt ge U tien jaar procedure voorstellen vooraleer ge een behandeling krijgt?

 

3- Voor Verzekeringsmaatschappijen zijn deze gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar

Voor de patiŽnt met 800 euro invaliditeit Niet!!! Of van een ongelijke strijd gesproken!!!

 

Enkele toetsen aan wetgeving

Begrijpen wie kan ! Waarom betaalt men advocaat experten enzÖ?

 

Strafwetboek

 

Artikel 1679

 

1. De rechter bij wie een aan arbitrage onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, verklaart zich, op verzoek van een partij, onbevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij er ten aanzien van dat geschil geen geldige overeenkomst tot arbitrage is of deze is geŽindigd; de exceptie moet voor elke andere exceptie of verweer worden voorgedragen.

 

2. Met een overeenkomst tot arbitrage is niet onverenigbaar dat een partij zich tot de rechter wendt in verband met het nemen van bewarende maatregelen of ter verkrijging van een voorlopige voorziening; dit betekent niet dat die partij van arbitrage afziet

 

Artikel 1682

 

Partijen kunnen bij de overeenkomst tot arbitrage of daarna de arbiter of de arbiters aanwijzen dan wel een derde met die aanwijzing belasten. Hebben partijen de arbiters niet aangewezen en zijn zij ook niet overeengekomen op welke wijze deze moeten worden aangewezen, dan wijst ieder van hen na het ontstaan van het geschil een arbiter of, zo nodig, een gelijk aantal arbiters aan

 

Artikel 1683

 

1. De partij die een geschil bij het scheidsgerecht aanhangig wil maken, geeft daarvan kennis aan de tegenpartij. In deze kennisgeving wordt naar de overeenkomst tot arbitrage verwezen en voorts het onderwerp van het geschil aangegeven, indien dit laatste niet reeds in de overeenkomst tot arbitrage is geschied.

 2. Wanneer er meer dan ťťn arbiter moet worden aangewezen en het aan partijen is om hen aan te wijzen, bevat de kennisgeving eveneens de namen van de arbiter of arbiters die door de partij die zich op de overeenkomst tot arbitrage beroept, zijn aangewezen; in deze kennisgeving wordt tevens de tegenpartij uitgenodigd om de door haar aan te wijzen arbiter of arbiters , op te geven.

 3. Is een derde belast met de aanwijzing van de arbiter of van de arbiters en heeft hij zulks nog niet verricht, dan wordt ook aan hem een kennisgeving, als bedoeld in het eerste lid, gedaan, waarin hij wordt uitgenodigd om tot de aanwijzing over te gaan.

 

 4. Is van de aanwijzing van een arbiter eenmaal kennis gegeven, dan kan deze niet meer worden ingetrokken.

 

Artikel 1685

 

1. Wanneer de ingevolge de voorgaande artikelen aangewezen of benoemde arbiters even in aantal zijn, benoemen zij nog een arbiter ; deze is voorzitter van het scheidsgerecht. Bij het ontbreken van overeenstemming tussen de arbiters wordt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, de benoeming op verzoek van de meest gerede partij gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Het verzoek daartoe kan tot de voorzitter worden gericht na verloop van een maand, nadat de laatste arbiter zijn opdracht heeft aanvaard of zodra voordien het ontbreken van overeenstemming is vastgesteld.

 

Artikel 1687

 

1. Indien een arbiter overlijdt, rechtens of in feite verhinderd is zijn opdracht te vervullen, weigert zijn opdracht te aanvaarden of deze niet uitvoert, dan wel indien aan zijn opdracht in onderlinge overeenstemming tussen partijen een einde is gemaakt, wordt in zijn vervanging voorzien volgens de regels die op zijn aanwijzing of benoeming toepasselijk zijn. Is de arbiter of zijn arbiters evenwel in de overeenkomst tot arbitrage met name genoemd, dan vervalt die overeenkomst van rechtswege.

--------

 

Ingeval van urgentie kan de rechter in kort geding op verzoek van ťťn of meerdere partijen een gerechtsexpert aanstellen. Ook de rechter die gevraagd werd om uitspraak te doen over een aansprakelijkheidseis, kan op een dergelijk verzoek van partijen ingaan. Hij kan echter eveneens ambtshalve een expert aanstellen. Hij moet immers ter beslechting van het geschil op zoek gaan naar de materiŽle waarheid. Stellen dat de rechter zich van een taak ontlast die hijzelf kan vervullen, is onjuist. Gelet op de technische aard van een vraagstuk kan de rechter er goed aandoen de opinie van experten in te winnen. Dit is alvast het geval bij lichamelijk schade.

Doorgaans ligt het initiatief echter bij de partijen. De expertise is immers in hoofdzaak een bewijsmiddel. Wie de bewijslast draagt, kan de expertise uitlokken. Zowel de eiser als de verweerder kunnen de aanstelling van een expert vragen. De rechter oordeelt op onaantastbare wijze over de opportuniteit van dit verzoek. De litigerende partijen kunnen desnoods te samen om de aanstelling van een expert verzoeken.

In burgerlijke zaken geschiedt de aanstelling van een gerechtsexpert volkomen op tegenspraak. De partijen worden in beginsel gehoord nopens de vraag of een aanstelling zich opdringt. Zij kunnen zich uitspreken over de opdracht die aan deze expert moet opgedragen worden, ja zelfs de naam van een gerechtsexpert suggereren. Slechts uitzonderlijk, wanneer de expert ambtshalve of op eenzijdig verzoekschrift aangesteld wordt, genieten de partijen niet voormelde tegenspraak.

Meestal benoemt de rechter de tussen partijen overeengekomen expert. Zijn dezen het niet eens, dan stelt hij naar eigen keuze een expert aan. Na het aanstellingsvonnis kunnen partijen nog overeenkomen de aangestelde expert te vervangen. Wanneer de benoemde expert de opdracht weigert, mogen de partijen eveneens een nieuwe expert kiezen.' Slechts wanneer geen akkoord tussen partijen mogelijk blijkt, wordt een nieuwe expert door de rechter benoemd. Op te merken valt dat in burgerlijke zaken de experten om dezelfde redenen als de rechters kunnen gewraakt worden. Deze redenen worden op een onaantastbare wijze door de rechter beoordeeld.

De opdracht van de expert wordt nauwkeurig omschreven in het vonnis waarbij de expertise bevolen wordt. De expert geeft alleen advies over de in het vonnis bepaalde punten. Partijen kunnen echter overeenkomen de opdracht uit te breiden. Indien daartoe grond bestaat, kan iedere partij de zaak opnieuw voor de rechter brengen.

Het vonnis waarbij de expertise bevolen wordt, bepaalt tevens de termijn voor het indienen van het verslag. Deze termijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van het vonnis aan de expert. De opgelegde termijn kan vanzelfsprekend verlengd worden. De expert die na zijn opdracht te hebben aanvaard, met een niet te rechtvaardigen vertraging zijn opdracht beŽindigt, pleegt een quasi-delictuele fout zodat de partijen in voorkomend geval schadevergoeding kunnen vorderen.

 

Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de expert het contradictoir verloop van de expertise miskent, is een tussenkomst van de rechter vereist. Ook de naarstigheid waarmede de expert zijn opdracht moet vervullen, kan een interventie van de rechter verantwoorden

 

Persoonlijke noot:

Het is algemeen geweten dat  Fortis CVS/ME niet wil erkennen als neurologische ziekte en krampachtig blijft vasthouden dat CVS/ME een psychische ziekte is .

 

CVS/ME was en  blijft nog steeds een neurologische ziekte door de WHO geklasseerd onder het nummer ICD 10  G93.3.

 

De WHO schrijft het volgende:

 

CFS/ME is long recognized and accepted in both the ICD-9-CM (code 323.9) and in the ICD-10 (code G93.3) as a neurological disease.

 

De WHO code is bindend voor zowel artsen,patiŽnten,als wetgevers die deze code geratificeerd hebben, zoals Belgie..

Op dit ogenblik is het Riziv in Belgie bezig zijn ICD- 9 Ė codes om te vormen naar ICD-10. Dit blijkt uit een schrijven van  de heer De Cock administrateur-generaal van het Riziv.

 

En de deontologische code:

 - art.3 : de geneesheer moet ten volle bevoegd zijn

 

Ingevolge de overeenkomst tussen RIZIV en de referentiecentra ,kan enkel een referentiecentrum vaststellen of iemand cvs heeft of niet.

In de brief van Fortis dd.20/09/2001 schrijft Fortis het volgende : Dr.B kwam in haar verslag tot besluit dat de diagnose van cvs niet weerhouden wordt en dat aldus art.7 j van toepassing blijft.

Dr. B heeft ingevolge bovengenoemde overeenkomst geen enkele bevoegdheid inzake cvs ,maar weigert wel op haar beslissing terug te komen. Niemand heeft tot op heden kunnen inzage nemen in dit verslag,zelf niet na aangetekende in gebrekenstelling op basis van de wet Aelvoet en op basis van de wet op de privacy.

 

 Nochtans is dit wel verplichtend volgens nationale ombudsvrouw Mevr.Dijkhoffz Willeke

 

Geachte

Ik heb pas uw mail doorgestuurd gekregen vlak na mijn start als federaal ombudsvrouw op 1 juni 2004.

Uw vraag betrof inzage in het medisch dossier. De inzage in het medisch dossier is wettelijk geregeld in de wet patiŽntenrechten, en meer specifiek in artikel 9.

Zo bepaalt artikel 9ß 2 Wet betreffende de rechten van de patiŽnt, dat de patiŽnt recht op inzage heeft in het hem betreffend patiŽntendossier. Aan het verzoek van de patiŽnt tot inzage in het hem betreffend patiŽntendossier wordt onverwijld en ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst ervan gevolg gegeven.

De persoonlijke notities van een beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden zijn van het recht op inzage uitgesloten.

Besluit: een  patiŽnt heeft aldus recht op rechtstreekse inzage in zijn patiŽntendossier.

De Wet betreffende de rechten van de patiŽnt vervolgt zelfs met te stellen dat de patiŽnt een vertrouwenspersoon mag aanduiden die dit recht voor hem uitoefent. Zo staat er in het vervolg van artikel 9ß2 het volgende geschreven:

"Op zijn verzoek kan de patiŽnt zich laten bijstaan door of zijn inzagerecht uitoefenen via een door hem aangewezen vertrouwenspersoon. Indien deze laatste een beroepsbeoefenaar is, heeft hij ook inzage in de in het derde lid bedoelde persoonlijke notities".
De  aanstelling van deze vertrouwenspersoon gebeurt schriftelijk (art.7ß2 Wet betreffende de rechten van de patiŽnt)

Besluit: een  patiŽnt kan iemand schriftelijk mandateren om dit recht te laten uitoefenen.

Vervolgens voorziet de wet een beperking op de rechtstreekse inzage van de patiŽnt, en introduceert een onrechtstreekse inzage ingeval van een therapeutische exceptie. Zo staat er in artikel 9 geschreven: "Indien het patiŽntendossier een schriftelijke motivering bevat zoals bedoeld in artikel 7, ß 4, tweede lid, die nog steeds van toepassing is, oefent de patiŽnt zijn inzagerecht uit via een door hem aangewezen beroepsbeoefenaar, die ook inzage heeft in de in het derde lid, bedoelde persoonlijke notities"

Besluit: een  patiŽnt kan zelf rechtstreeks in zijn medisch dossier inkijken, en kan hiertoe zelfs een vertrouwenspersoon aanstellen. In bepaalde gevallen, zoals een therapeutische exceptie in de zin dat de gezondheidsinformatie schadelijk kan zijn voor de patiŽnt, wordt dit recht via een door de patiŽnt gekozen beroepsbeoefenaar uitgeoefend.


Artikel 9 Wet betreffende de rechten van de patiŽnt vervolgt in ß 3 met te stellen dat de patiŽnt recht heeft op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffend patiŽntendossier tegen kostprijs, overeenkomstig de in ß 2 bepaalde regels. Ieder afschrift vermeldt dat het strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. De beroepsbeoefenaar weigert dit afschrift indien hij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiŽnt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden mee te delen.

Besluit: De patiŽnt heeft een recht op afschrift onder de in artikel 9 ß2 voorziene regels (vertrouwenspersoon etc)

Verder voorziet de wet in artikel 9ß 4 dat na het overlijden van de patiŽnt de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad van de patiŽnt, via een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar, het in ß 2 bedoelde recht op inzage heeft voorzover hun verzoek voldoende gemotiveerd en gespecificeerd is en de patiŽnt zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. De aangewezen beroepsbeoefenaar heeft ook inzage in de in ß 2, derde lid, bedoelde persoonlijke notities.

Er zijn dus verschillende gronden waarop u zich kan beroepen om inzage te verkrijgen  zonder dat u hiervoor naar een advocaat hoeft te stappen.


Het betreft hier ook medische dossiers ikv vaststellingen van de gezondheidstoestand ikv verzekeringsgeneeskunde..

Indien u nog graag informatie wenst, dan mag u mij altijd contacteren.

Met vriendelijke groeten
Willeke Dijkhoffz
Federaal ombudspersoon "Rechten van de PatiŽnt"
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Tel:02/210.52.20
E-mail:
willeke.dijkhoffz@health.fgov.be (vanaf 1 juli 2004)

 

4)Art.41 : Op vraag van een patiŽnt moet de geneesheer zo spoedig mogelijk alle inlichtingen verstrekken die nuttig of nodig zijn voor de vervollediging van diagnose of vooruitgang in het dossier.

Noch ik, noch Dr.P ontvangen enig nieuws van diagnose of vooruitgang in het dossier.

Integendeel, steeds oudere onderzoeken opvragen, en bij elke afgedwongen expertise steeds nieuwe onderzoeken aanvragen, bevordert zeker de uiteindelijk consolidatie niet. Zo kan men eeuwig blijven doorgaan.

 

5) - art.121 ∫ 3 : De geneesheer die als raadgever van een partij is opgetreden,mag de taak van deskundige t.o.v. die partij niet aanvaarden.

    - art. 121 ∫ 5 : Een geneesheer mag niet optreden als gerechtelijk deskundige voor personen die hij reeds in een andere hoedanigheid heeft onderzocht.

Aangezien Dr.B als medisch expert moet weten dat ze met Dr.L (huisarts) tot geen overeenkomst kon komen, gezien de onverenigbaarheid van Dr.L,is de overeenkomst tussen Dr.L en Dr.B dan ook niet rechtsgeldig.

Aangezien er tot op heden geen uitspraak is van haar medisch expert, zou Fortis nog steeds uitkeringen moeten doen. Ook zou de verzekeringsmaatschappij hiervoor in gebreke dienen gesteld te worden,aangezien zij haar tussenkomst beŽindigd heeft op grond van onwettelijke feiten.

 

6)-Art 122 : De geneesheer moet zijn beroepsafhankelijkheid volledig behouden ten opzicht van zijn opdrachtgever en ten opzichte van andere eventuele partijen

 

Kan men geen ernstige twijfels opperen dat dit niet  zo is , gezien de gang van zaken en wil men niet afstevenen op een verjaring van de feiten? Of wacht men misschien op het overlijden van de patiŽnt. Dan zijn de problemen ook opgelost

 

Gezien het totaal gebrek aan medewerking en de houding van Dr. B in dit dossier, kan men minstens spreken van een tergend geding. Volgens mijn weten is dit ook strafbaar.

 

Kommentaren andere geraadpleegde experten

 

1) Geachte heer

 

Wat de procedure tot aanstelling van een derde expert in een polis gewaarborgd inkomen betreft, geldt wat partijen overeengekomen zijn in de polis. Het is geen wettelijke regeling.
Als u kan aantonen dat de verzekeraar de zaak blokkeert door geen derde expert voor te stellen, of hierover geen akkoord kan worden bereikt, zal m.i. een rechtbank niet weigeren om een gerechtsdeskundige aan te stellen.
Verplichte arbitrageprocedures zijn door de verzekeringwet verboden.
Juridisch is hetgeen in de polis is voorzien m.i. echter geen arbitrage maar een "bindende derdenbeslissing" over een feitelijke vaststelling, met name de vraag of u arbeids- of ongeschikt bent.
Hetgeen u schrijft lijkt onwaarschijnlijk. Ofwel wordt u niet volledig geÔnformeerd door uw belangenbehartigers, ofwel slecht geadviseerd.

Met vriendelijke groeten,
EB

Jurist & arbeidsdeskundige

 

2) Bij een minnelijke medische expertise of arbitrage wordt meestal een deadline gesteld (vb binnen de drie maand verslag indienen of derde deskundigen aanstellen).

Normaliter zou in de arbitrage overeenkomst voldoende moeten staan om bij eventueel niet reageren een ander college of expert aan te stellen.

 

met vriendelijke groeten, 

Dr E V H

 

3) Geachte heer

 

De blokkering van de arbitrage procedure is gelegen aan het feit dat de polis bepaalt dat "indien na afloop van 30 dagen een geneesheer-deskundige niet aangeduid is, dit gebeurt op verzoek van de meest gerede partij aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de verzekeringsnemer".

Wat betekent: het ligt aan U om bij de rechtbank van eerste aanleg een verzoek in te dienen tot aanstelling van een geneesheer-deskundige daar de verzekering in gebreke blijft.

Het staat  zo vermeld in de polis dus zal de verzekering het zeker niet voor u doen daar waar ze er geen enkel belang bij heeft.

De aanstelling van de arbiter kan dus door u gebeuren via een verzoek bij  de rechtbank van eerste aanleg, waar de rechter dan een geneesheer arbiter zal aanduiden.

Uiteraard is het aan uw advocaat of aan jezelf om de nodige stappen te ondernemen zodat de mindere procedure kan verder gezet worden.

 

met vriendelijke groeten,

 

Dr Ph H

 

Besluit :

 

Na bijna 10 jaar is men nog geen stap verder.

 

Moest het geen sport zijn omdat men gans zijn leven in de branche gezeten heeft en het gekonkelfoes kent,had men reeds lang opgegeven.

Een geluk dat men ook niet onbemiddeld is,anders heeft men zeker geen kans. De verzekeringsorganismen weten dit ook en maken er zeker misbruik van.

 

Ter info : verzekeringswetgeving:

 

Indien men zou overwegen de premie niet meer te betalen, heeft de maatschappij het recht haar uitkering te stoppen.

Betaal een premie van ............. euro maar verder met een invaliditeit van 750 euro.

 

Klacht indienen tegen deze praktijken heeft geen zin want de organismen bij wie men moet klacht indienen zijn gelijktijdig rechter en partij en verdedigen in de eerste plaats hun leden. (Assuralia, Orde enzÖ) Het is niet louter toevallig dat de ombudsman -vrouw er de brui aan geeft. Misschien dat het wenselijk zou zijn in analogie met de verkeerswetgeving ook op de toepassing van de  wetgeving op patiŽntenrechten  zware boetes in te voeren, bij elke overtreding van de wet. Zoals het er nu aan toe gaat is er enkel een wet , maar zoals men weet is een wet zonder beteugeling dode wet.

Misschien dat al deze wetten aan herziening toe zijn! Tot op heden is het nog altijd zo dat de leek ( de patiŽnt) aan het medisch corps het bewijs moet leveren dat hij ziek is.

Hoe kan dit ?

Heel logisch : door geneeskundige onderzoeken.

Maar zelfs als men dezelfde diagnose krijgt van 4 onafhankelijk universitaire instellingen en van het Riziv kan ťťn gespecialiseerd arts in de evaluatie van de menselijke schade deze diagnoses nog steeds gewoon verwerpen.

Wordt het dan niet hoogdringend tijd dat de wetgeving een beetje aangepast wordt aan de 21įeeuw zodat de gespecialiseerde  artsen in

evaluatie van menselijke schade. de diagnoses van universitaire instellingen moeten weerleggen???

 

Rechten van patiŽnt !!! Theoretisch wel, praktijk laat nog altijd te wensen over.

 

Apce