Mail aan Wauthier Robijns - Assuralia

 

http://www.me-cvs.nl/files/hoorzitting.doc

 

Alleen deze twee mails ter illustratie:

 

De : CVS.Platform [mailto:cvs.platform@skynet.be]

Envoyé : jeudi 18 novembre 2004 12:52

À : ROBYNS Wauthier

Objet : cvs

 

Geachte heer Robyns sinds 23 april 2003 zijn wij zonder nieuws. Hebt u de zaak al

enigszins kunnen verkennen, zoals u dat heet? Graag een reactie, het aantal

klachten stapelt zich op,

mvg

Marc van Impe, CVS Platform

 

Van: ROBYNS Wauthier [mailto:Wauthier.ROBYNS@assuralia.be]

Verzonden: vrijdag 19 november 2004 15:10

 

Aan: CVS.Platform

CC: DHONDT René; HANNES Birgit

Onderwerp: RE: cvs

 

Geachte heer Van Impe,

 

Ik weet niet of er een Vlaams spreekwoord bestaat over trage molens, maar het is niet zo dat die van Assuralia zouden zijn stilgevallen omdat u er nog geen reactie van heeft opgemerkt. 

Dit geldt zowel voor het bijdragen tot een beter inzicht van de verzekeraars in de medische aspecten van de problemen die u ter harte neemt als voor de ruimere kwestie van de verzekeringsvoorwaarden.  Wat dit laatste punt betreft voert Assuralia momenteel een breed en fundamenteel onderzoek om op verschillende vlakken gelijke maatstaven te hanteren wanneer wij aangesproken worden over de toegang tot verzekering.  Vandaar overigens dat uw bezorgdheden in hun samenhang met een globale benadering onderzocht worden, en dat er wat tijd in kruipt.

 

Met dank voor uw begrip,

 

Wauthier Robyns,

Namens Assuralia