Inkomen

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS DiŽten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-TandhygiŽne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Omhoog
Fiscaliteit
Pensioen

 

 

Inkomen :

 

 

 

http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/allowances/
amounts/last/allowances01.htm

Uitkeringsbedragen voor werknemers

http://www.riziv.fgov.be/secure/nl/
allowances/amounts/20081001/allowances081001

Uitkeringsbedragen vanaf 1 oktober 2008- Regeling van de loontrekkenden

http://tinyurl.com/2vjtxm

Wie kan een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid krijgen

http://tinyurl.com/47jjzy

Sociale en fiscale voordelen : burgers met een handicap

http://www.riziv.fgov.be/secure/nl/medical_cost/
specific/chronic/index.htm

Chronisch zieken : nieuwe maatregelen vanaf 1 juli 2007

http://www.tlichtpuntje.be/Wetgeving.htm#1

Wetgeving en sociale voorzieningen chronisch zieken

http://www.verzekeringsgeneeskundevlaanderen.be/
vorming/teksten/jenet.PDF

Recente aanpassingen in de tegemoetkoming van personen met een handicap: aanvraag, schaal zelfredzaamheid,beroep tegen attesten,parkeerkaart enzÖ

http://www.law.kuleuven.be/jura/39n2/vandewiele.htm

De financiŽle tegemoetkomingen voor gehandicapten: een kritische commentaar

http://handicap.fgov.be/nl/citoyens/alloc_ph/arr.htm

inkomstvervangende tegemoetkoming

http://www.handicap.fgov.be/nl/vos_droits/
paiements/recuperation_indus.htm

Onterecht betaalde tegemoetkomingen worden in principe door de Staat teruggevorderd.

www.handicap.fgov.be/docs/wet.doc

Artikel 10 (*)De beslissing houdende toekenning, herziening of weigering van een tegemoetkoming bedoeld in artikel 1 moet, op straffe van nietigheid, met redenen worden omkleed.

http://vlex.be/search/index?query[pais_id]
=BE&query[textolibre]=deze+handleiding+legt+de+
modaliteiten+vast+met+betrekking+tot+het+
vaststellen+van+de+middelen+en+de+lasten+
het+netto+inkomen+van+de+gebruiker+van+gezinszorg
+het+toekennen+en+toepassen+van+de+gebruikerscodes
+de+bijdrageschaal+de+verplichte+kortingen+de+
facultatieve+toeslagen+afwijkingen+het+bepalen
+en+innen+van+die+bijdrage+en+de+bewijsvoering
+hierover+aan+de+administratie

Deze handleiding legt de modaliteiten vast met betrekking tot het vaststellen van de middelen en de lasten, het netto inkomen van de gebruiker van gezinszorg, het toekennen en toepassen van de gebruikerscodes, de bijdrageschaal, de verplichte kortingen, de facultatieve toeslagen, afwijkingen, het bepalen en innen van die bijdrage en de bewijsvoering hierover aan de administratie.

http://handicap.fgov.be/nl/about/politique.htm

Gehandicapten beleid in BelgiŽ

http://www.kronika.be/tegemoetkomingen

wettelijke ziekte en invaliditeitsuitkering

http://www.kronika.be/
tewerkstellingsmaatregelen-ziekte-invaliditeit/
1043-inkomen-en-werk
Inkomen werk en opleiding omwille van een ziekte of een ongeval.
http://www.kronika.be/wat-is-omniostatuut

Welke stappen moet u zetten om een Omnio-statuut te bekomen?

http://www.kronika.be/gedeeltelijke-werkhervatting

 Wanneer is gedeeltelijke werkhervatting toegelaten

www.handicap.fgov.be/docs/guide/arr_ai_nl.doc

Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming

http://handicap.fgov.be/formulars/f100_00_nl.pdf

Deze vragenlijst is bedoeld om uw vermogenstoestand na te gaan en te verifiŽren of u kunt genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming.

In de omgangstaal spreekt men vaak van tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

https://www.socialsecurity.be/site_
nl/citizen/Applics/handiweb/index.htm

Wat houdt de maatschappelijke dienstverlening ten laste van het OCMW in ?

http://www.cfsinfo.be/Documentatie/
CVS%20Recht%20politiek%20wet/
Inkomen/Wat%20houdt%
20de%20maatschappelijke%20dienstverlening
%20ten%20laste%20van%20het%20OCMW%20in.htm

OCMW maatschappelijke dienstverlening
http://deimperatief.skynetblogs.be/archive/
2012/01/20/schorsing-door-het-riziv.html
Schorsing door het Riziv

http://www.vlafo.be/handinfo/deel5.html

Ziekte revalidatie en solidariteitsfonds

   

 

 

Artikelen:

 

Wat houdt de maatschappelijke dienstverlening ten laste van het OCMW in ?

Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval regelgeving

Chronische vermoeidheid een duel of duet?

De financiŽle tegemoetkomingen voor gehandicapten

De ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt kosten van revalidatie terug.

Gezondheidszorgen en remgeld

Globaal overzicht algemene sociale voorzieningen

Hoeveel mag een chronisch zieke bijverdienen?

Loopbaanonderbreking in het onderwijs

Tegemoetkoming aan gehandicapten jonger dan 65

Tegemoetkoming voor cvs patiŽnten - Liberale ziekenfondsen

Uitkeringen invaliditeit

Uitkeringen_cumulatie

Wie is Chronisch Ziek ?

Ziekte, revalidatie en solidariteitsfonds

Ziekteuitkeringen

Ziekteverzekering voor werknemers,ambtenaren en zelfstandigen