Patientenrechten

Start

Disclaimer

Sitemap alfabetisch Classificatie  Cvs-ME CVS Adolescenten CVS ME Algemeen
CVS-Archieven CVS Behand-Onderzoek CVS Bloedtesten CVS Congressen CVS DiŽten CVS Geneesheren
CVS Geneesmiddelen CVS Immunologie CVS-Juridisch CVS Kenmerken CVS Massage CVS Pijn-Pain
CVS-Psychisch CVS Orthomoleculair CVS Osteopathie CVS Terminologie CVS Verwante ziektes CVS- Virussen

CVS -Acupunctuur CVS Alternatief CVS Chinese geneeswijzen CVS Chiropractor CVS-Cultuur
CVS-Fibromyalgie CVS-Homeopathie CVS-Kinesiologie CVS Kinesitherapie CVS Manuele therapie CVS-Publicaties
CVS Seksualiteit CVS-TandhygiŽne CVS-Toerisme CVS-Websites CVS Werelddag Antwerp  

  

CVS Verz. maatschappijen CVS-Verzekeringen CVS-Verz.-geneeskunde Gewaarborgd inkomen CVS Gew.inkomen

CVS Medische expertise CVS Minnel.med.expertise Medische Maffia    

Start
Omhoog
Ombudsdiensten

 

 

Patientenrechten:

 

 

 

http://www.riziv.fgov.be/information/nl/studies/
study22/pdf/study22.pdf

Het globaal medisch dossier: een centraal concept in de verzekering voor geneeskundige verzorging?

http://www.riziv.fgov.be/information/nl/studies/
study22/index.htm

Het centraal medisch dossier - Riziv

http://195.234.184.64/web-Ned/nl/a057/a057003n.htm

Het centraal medisch dossier

http://www.vlaamspatientenplatform.be/pat_recht_alg.html

Patientenrechten

http://groups.msn.com/Patientenrechten/general.msnw

Forum patientenrechten

http://tinyurl.com/2mbxnd

Wet op de rechten van de patiŽnt en de euthanasiewet vanuit het standpunt van de verpleegkundige

http://tinyurl.com/hxlhp

Patientenrechten

http://vgk.rug.ac.be/cursus/ethiek2p/krachtlijnen
_patientenrechten.ppt

Krachtlijnen van de wet patientenrechten

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n4/
broudewa.htm
  

De toekomst van de patiŽnt in het medisch recht
Fenomenen zoals de ombudsdienst en het algemeen medisch dossier onder de loep genomen

http://hbrouns.cdenv.be/patient/patientvragen.
htm   

De wetsvoorstellen patiŽntenrechten van Hubert Brouns in vergelijking met het wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt

http://hbrouns.cdenv.be/patient/patient.htm

DE UITVOERING VAN DE WET OP DE PATIENTENRECHTEN:
de ombudsfunctie in ziekenhuizen en de Federale Commissie ‘Rechten van de PatiŽnt’ van naderbij bekeken

http://www.vas-info.be/Patientenrechten-en
-medisch-dossier.pdf

De arts stelt zich terecht de vraag of hij nu al dan niet moet ingaan op elk verzoek van de patiŽnt tot inzage of afschrift van het patiŽntendossier. Welke informatie mag de beroepsbeoefenaar doorgeven aan de vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van de patiŽnten teneinde geen inbreuk te maken op de wettelijke bepalingen?

http://www.health.fgov.be/EMDMI/nl/Wetgeving/wet-rechtenPatient.htm

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt

http://195.234.184.64/web-Ned/nl/wet%
20patientenrechten.htm

Patientenrechten Wet Aelvoet

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n4/
broudewa.htm#N_1_
  

De toekomst van de patiŽnt in het medisch recht

http://hbrouns.cdenv.be/patient/patient.htm

 

De uitvoering van de wet op patientenrechten: de ombudsfunctie in ziekenhuizen en de Federale Commissie ‘Rechten van de PatiŽnt’ van naderbij bekeken.

http://195.234.184.64/web-Ned/nl/a085/a085007n.htm

Klinische studies : objectieve aansprakelijkheidsverzekering – inzage in medische dossiers door medewerkers niet-geneesheren

http://www.health.fgov.be/vesalius/devnew/NL/
prof/thema/patrights/zkristel.pdf

Belgisch staatsblad -patiŽntenrechten

http://www.antipestteam.be/10000096d31064301/

Anti pest team

http://www.vlaamspatientenplatform.be/pdf/
nieuwsbrief_2004-11.pdf

PatiŽnten rechten Vlaamspatientenplatform

 

 

 

Artikelen: